Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ny pulje til beskæftigelsesinitiativer for veteraner

08-04-2015

Den nye pulje støtter projekter, der søger at skabe øget arbejdsmarkedsparathed for veteraner.

I forbindelse med satspuljeaftalen for 2015 blev der afsat i alt 10 mio. kr. beskæftigelsesindsatser for veteraner, for at understøtte en målrettet beskæftigelsesindsats for veteraner i hele landet. Puljen kan anvendes til at støtte projekter, der medvirker til at skabe øget arbejdsmarkedsparathed for veteraner, fx via jobkonsulenter, med fokus på virksomhedsrettede indsatser, der kan hjælpe til at mindske afstanden til beskæftigelse. Puljen kan søges af  fx veteranhjem, frivillige organisationer, foreninger og andre ikke-offentlige institutioner, der hjælper veteraner i job. Ansøgningsfristen er den 8. maj 2015.

Puljen til beskæftigelsesinitiativer for veteraner