Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Udmøntning af satspuljer

20-04-2015

Indslusning på arbejdsmarkedet og Rum for udsatte på arbejdsmarkedet.

I forbindelse med satspuljeaftalen for 2015 blev der afsat i alt henholdsvis 7,5 mio. kr. og 9,5 mio. kr. til at skabe rum til fysisk og psykisk handicappede på arbejdsmarkedet samt understøtte udsatte gruppers kompetencer og parathed til at træde ind på arbejdsmarkedet på lige vilkår med andre. Puljerne kan søges af eksempelvis kommuner, private aktører, virksomheder, forskningsinstitutioner, konsulentfirmaer, frivillige organisationer, foreninger mv. Ansøgningsfristen er 18. maj 2015.

Læs mere om puljerne