Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Administrationen af fleksydelse og delpension er flyttet til Udbetaling Danmark

06-05-2015

Den 1. maj 2015 trådte lov nr. 523 af 29. april 2015 i kraft. Med loven flyttes administrationen af fleksydelse og delpension fra kommunerne til Udbetaling Danmark.

Loven betyder, at Udbetaling Danmark fremover tilmelder fleksjobvisiterede til fleksydelsesordningen og opkræver fleksydelsesbidrag. Endvidere modtager og behandler Udbetaling Danmark ansøgninger om fleksydelse og delpension samt udbetaler fleksydelse og delpension.

Lov om overførsel af myndighedsområder til Udbetaling Danmark: LOV nr. 523 af 29/04/2015 (nyt vindue)

Udbetaling Danmark overtager både den generelle vejledning og den konkrete sagsspecifikke vejledning om fleksydelse og delpension, mens kommunerne fortsat vil have pligt til at yde generel overordnet vejledning om Udbetaling Danmarks sagsområder, herunder om fornødent at hjælpe borgeren med kontakt til Udbetaling Danmark.

Flytningen af administrationen ændrer ikke på de rettigheder og pligter, som personer i fleksydelses- eller delpensionsordningen har.

Delpensionsordning på borger.dk (nyt vindue)

Samtidig med loven har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udstedt en ny bekendtgørelse om fleksydelse og en ny bekendtgørelse om delpension.

Bekendtgørelse om fleksydelse: BEK nr. 559 af 29/04/2015 (nyt vindue)

Bekendtgørelse om delpension: BEK nr. 558 af 29/04/2015 (nyt vindue)