Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Håndbog i jobrettede samtaler

11-05-2015

Rambøll Management Consulting og Cabi har på vegne af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udarbejdet en håndbog til jobkonsulenter i a-kasser og jobcentre om jobrettede samtaler.

Hyppige og jobrettede samtaler er som følge af det intensiverede kontaktforløb et af de vigtigste redskaber, jobkonsulenter har til at bistå dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere med at komme i job, evt. via uddannelse.

Det stiller en række krav til jobkonsulenterne at gennemføre samtaler med klart sigte på progression frem mod job. Jobkonsulenterne skal fx:

  • kunne gennemføre samtaler med fokus på empowerment og progression
  • have konkret og opdateret viden om arbejdsmarkedet
  • kende de digitale værktøjer og motivere de ledige til at anvende dem
  • bidrage til samarbejde mellem jobcentret, a-kassen og den ledige

'Håndbog i jobrettede samtaler – inspiration til jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser' giver praksisnær inspiration til at kvalificere samtalerne med henblik på at give ledige en individuel, sammenhængende og koordineret indsats.

Håndbogen, der er udarbejdet som led i det af STAR udbudte projekt 'Jobrettet samtale', præsenterer bl.a. en konkret samtaleguide i ni trin med eksempler og konkrete redskaber.

'Håndbog i jobrettede samtaler – inspiration til jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser' (pdf) (nyt vindue)

Find redskaber og mere viden om jobrettede samtaler