Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Hotline giver udenlandske entreprenører én indgang til rekruttering af dansk arbejdskraft

04-05-2015

Udenlandske entreprenører kan nu kontakte hotline i STAR og få hjælp til rekruttering af dansk arbejdskraft til større bygge- og anlægsprojekter i Danmark.

STAR har i samarbejde med arbejdsmarkedets parter udarbejdet en pjece med information om, hvordan de udenlandske entreprenører via hotlinen kan få hjælp af jobcentre, a-kasser og fagforeninger til rekruttering af dansk arbejdskraft.

I de kommende år skal der gennemføres en række store bygge- og anlægsprojekter i Danmark, bl.a. Femern Bælt forbindelsen, supersygehuse og udbygning af jernbanenettet. På grund af projekternes størrelse forventes også udenlandske entreprenører at byde på nogle af opgaverne. STARs hotline tilbyder de udenlandske entreprenører én indgang til rekruttering af arbejdskraft. Hotlinen kan også hjælpe med at koordinere kontakten til det relevante jobcenter, a-kasse eller til arbejdsmarkedets parter ved mere generelle spørgsmål om det danske arbejdsmarked, fx ’Den Danske Model.’

Beskæftigelsesministeren nedsatte i 2012 et ekspertudvalg, det såkaldte Leo Larsen-udvalg, der bl.a. skulle give anbefalinger til, hvordan beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen over for danske ledige bedst tilrettelægges på baggrund af de arbejdskraftbehov, der følger af de store bygge- og anlægsprojekter.

Leo Larsen-udvalget anbefalede bl.a., at der blev udarbejdet informationsmateriale henvendt til udenlandske entreprenører om mulighederne for at få hjælp til rekruttering af dansk arbejdskraft til deres byggeprojekter i Danmark. STAR har i samarbejde med 3F, AK-Samvirke, BAT-Kartellet, Dansk Byggeri, Dansk Metal og IDA udarbejdet en pjece, som særligt henvender sig til udenlandske entreprenører, der overvejer eller har vundet større projekter i Danmark.

Pjecen vil blive distribueret bredt til bl.a. bygherrer, arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer samt beskæftigelsessystemet, så den når de udenlandske entreprenører allerede, når de overvejer at byde på en opgave i Danmark. 

Download pjecen 'Recruiting employees for projects in Denmark?' (pdf) (nyt vindue)