Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Opdateret Leo Larsen-rapport

27-05-2015

COWI har for Beskæftigelsesministeriet opdateret Leo Larsen-udvalgets beregninger af de direkte beskæftigelseskonsekvenser af de store infrastrukturprojekter inden for bygge- og anlægssektoren frem mod 2024.

Analysens hovedresultater er følgende:

  • Samlet ventes de analyserede projekter at betyde en direkte beskæftigelse på ca. 93.800 mandår fordelt hen over perioden 2014-2024, svarende til i gennemsnit 8.500 mandår pr. år
  • Det er en opjustering af vurderingen i ekspertudvalgets rapport fra september 2013 på i alt 6.500 mandår i perioden 2014-2024
  • Hertil kommer beskæftigelseseffekten af projekterne i forbindelse med Togfonden DK, som ventes at føre til en stigning i den samlede efterspørgsel efter bygge- og anlægskraft på 10.600 mandår i løbet af perioden 2014-2024, svarende til i gennemsnit 1.000 mandår pr. år
  • I alt udgør de direkte beskæftigelseseffekter således 104.400 mandår svarende til 9.500 mandår pr. år

Leo Larsen-rapporten (pdf) (nyt vindue)