Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Kommunefremskrivning

19-06-2015

Kommuneprognosen er en fremskrivning af ledighed og beskæftigelse i danske kommuner 2 år frem i tiden

Hvordan estimeres det, at ledigheden i din kommune vil udvikle sig i de kommende 2 år? Hvis ledigheden forventes at falde, er grunden så, at beskæftigelsen stiger eller måske noget helt andet? Det er nogle af de spørgsmål, som STARs kommuneprognose kan hjælpe med at belyse.

Kommuneprognosen er en fremskrivning af ledighed og beskæftigelse (arbejdsstyrken) i alle danske kommuner 2 år frem i tiden samt en fremskrivning af befolkningen. Grundlaget for fremskrivningen er Økonomi- og Indenrigsministeriets nyeste skøn for beskæftigelse og ledighed på landsplan i de kommende 2 år, mens befolkningsfremskrivningen er fra Danmarks Statistik.

STARs bidrag til kommuneprognosen er at estimere hver kommunes andel af hhv. ledighed og beskæftigelse på landsplan og udviklingen i denne andel.

Kommunefremskrivningen opdateres tre gange om året i forlængelse af udgivelsen af Økonomi- og Indenrigsministeriets Økonomisk Redegørelse i maj, august og december.

Se kommunefremskrivningen (Excel) (nyt vindue)