Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

A-kasser skal indberette frivilligt, ulønnet arbejde

02-07-2015

Til brug for evalueringen af forsøget vedrørende fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde skal a-kasserne indberette oplysninger til STAR.

I en forsøgsperiode på to år – fra den 23. marts 2015 til den 20. marts 2017 – kan modtagere af dagpenge, efterløn og fleksydelse udføre frivilligt, ulønnet arbejde i 15 timer om ugen uden fradrag i ydelsen.

Forsøget vil blive evalueret. Til brug for evalueringen skal a-kasserne indberette oplysninger om medlemmer, der udfører frivilligt, ulønnet arbejde, mens de modtager dagpenge eller efterløn, til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

A-kasserne skal indberette følgende oplysninger:

  • cpr-nummer
  • uge-nummer og år
  • antal timer pr. uge
  • navn eller CVR-nummer på den frivillige organisation, forening eller lignende, som arbejdet udføres for

A-kasserne skal i forsøgsperioden indberette oplysningerne ved udgangen af hvert kvartal via SharePoint-løsningen 'FUA' på bi.star.dk. Der er udarbejdet en vejledning om indberetningerne om frivilligt, ulønnet arbejde (FUA), som kan findes på dfdg.dk.

A-kasserne skal senest den 16. august 2015 indberette oplysninger for hele perioden fra den 23. marts 2015 til den 21. juni 2015. Herefter skal a-kasserne løbende indberette oplysninger ved udgangen af hvert kvartal.

Lov nr. 225 af 3. marts 2015 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg vedrørende fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) (nyt vindue)

Bekendtgørelse nr. 264 af 20. marts 2015 om ændring af bekendtgørelse om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge mv. (nyt vindue)

Skrivelse nr. 9706 af 1. juli 2015 om ændring af vejledning til bekendtgørelse om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge mv. (nyt vindue)