Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Nordiske aftaler om beskæftigelsesrettet indsats til sygedagpengemodtagere

03-07-2015

De nordiske lande har indgået aftaler om den praktiske håndtering af sager, hvor en person, der er bosat i et nordisk land og arbejder i et andet nordisk land, har behov for beskæftigelsesrettet indsats i bopælslandet.

Baggrunden herfor er, at det i Nordisk konvention om social sikring er fastsat, at landenes institutioner skal samarbejde om at hjælpe syge personer tilbage i arbejde, når en person bor i et nordisk land og arbejder i et andet. I Den administrative aftale til Nordisk konvention om social sikring er det herudover fastsat, at landenes institutioner skal blive enige om bilaterale aftaler om administrative retningslinjer om en beskæftigelsesrettet indsats for sygedagpengemodtagere.

De nordiske lande er med aftalerne blevet enige om, hvordan landene i praksis kan bidrage til at sikre personer, der benytter sig af retten til fri bevægelighed, mulighed for en beskæftigelsesrettet indsats i tilfælde af sygdom.

Læs mere om aftalerne