Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Kom til informationsmøde om tovejs-kalenderintegration i Jobcenter Planner

12-08-2015

Det er nu muligt at få tovejs-kalenderintegration imellem Jobcenter Planner og den enkelte jobcentermedarbejders kalender. Kom til informationsmøde i København (31. august) eller Aarhus (4. september), og hør nærmere om løsningen.

Med release 2015-2 (juni 2015) har STAR gjort det muligt for jobcentrene at få tovejs-integration mellem Jobcenter Planner og den enkelte vejleders kalender.  Med denne løsning tager Planner hensyn til mødeaftaler i vejlederens kalender ved mødebooking. Dvs., at aftaler som vejlederen laver i sin egen kalender overføres til Planner.

I denne forbindelse er der en række spørgsmål som jobcentret skal tage stilling til, bl.a.:

  • Hvad er jobcentrets behov og er disse jobcenteret dækket af den nuværende envejs-integration? Eller er der behov for tovejs-integration?
  • Hvilke krav stiller hhv. envejs- og tovejs-integration til medarbejderne og jobcenteret?
  • Hvis jobcenteret ønsker at bruge tovejs-integration, hvordan er den tekniske løsning så skruet sammen?

STAR afholder to informationsmøder i hhv. København og Aarhus, hvor vi vil informere om løsning, for at understøtte jobcentrene og leverandørerne bedst muligt i denne proces.

STAR anbefaler, at jobcentrenes deltagene på mødet er Planner-projektleder eller superbruger, samt en medarbejder fra IT. Der kan maksimalt deltage to personer pr. kommune, og 2 personer pr. leverandør.

Inden mødet anbefales det, at læse om løsningen, og ofte stillede spørgsmål og svar her:

Jobcenter Planner - Kalendersynkronisering

Vi vil især opfordre IT-afdelingen til at gøre sig bekendt med løsningsbeskrivelsen og overveje, hvilken løsning der vil være bedst for jobcenteret.

Der er åbent for tilmelding til informationsmøderne allerede nu og sker efter først-til-mølle princippet. Tilmeld jer her:

Informationsmøde om tovejs-kalenderintegration København

Informationsmøde om tovejs-kalenderintegration Aarhus