Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Evaluering af samarbejdet mellem kommuner og regioner om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering fra klinisk funktion mv.

15-09-2015

Reformen af førtidspension og fleksjobordningen i 2013 indførte en ny model for kommunernes og regionernes samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i forhold til borgere i målgruppen for ressourceforløb, førtidspension og fleksjob. Der foreligger nu en evaluering af samarbejdsmodellen.

Der blev med reform af førtidspension og fleksjob pr. 1. juli 2013 etableret en ny samarbejdsmodel mellem kommuner og regioner om borgere i målgruppen for ressourceforløb, førtidspension og fleksjob. Samarbejdsmodellen blev med reform af sygedagpengesystemet udvidet til også at omfatte sygemeldte i jobafklaringsforløb (pr. 1. juli 2014) og sygemeldte i visitationskategori 3 med behov for en tværfaglig indsats (pr. 5. januar 2015).

I modellen er fastlagt et struktureret samarbejde mellem kommuner, regioner og praktiserende læger. Samarbejdet betyder bl.a., at regionens rådgivning i sager, der behandles i det kommunale rehabiliteringsteam, primært sker gennem regionens sundhedskoordinator. Sundhedskoordinatoren er regionens repræsentant i rehabiliteringsteamet og er forankret i en klinisk funktion i regionen.

Der foreligger nu en evaluering af samarbejdsmodellen og en kortlægning af, hvordan samarbejdsmodellen har virket i den første periode, hvor modellen har fungeret.

Evalueringen viser overordnet, at det er lykkedes at bygge den relevante og efterspurgte kapacitet op i de regionale sundhedsenheder. Evalueringen viser også, at der i kommunerne generelt er tilfredshed med samarbejdet med sundhedskoordinatoren.

Evalueringen kommer herudover med en række forslag, der skal bidrage til at forbedre samarbejdet mellem kommuner, regioner og praktiserende læger.

Evaluering af samarbejdet mellem kommuner og regioner om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering fra de regionale sundhedsenheder