Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Samspillet mellem lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og reglerne for ophold og arbejde i Danmark

18-09-2015

Nyhedsbrevet giver sagsbehandlerne i a-kasserne et billede af, hvilke regler for ophold og arbejde, der gælder for EU-borgere og deres familiemedlemmer, samt personer fra andre lande.

For at få ret til dagpenge skal man opfylde reglerne om beskæftigelseskrav og medlemskab samt have bopæl og ophold i Danmark, medmindre andet er bestemt af EU-reglerne.

Derudover er det en betingelse, at man lovligt kan tage arbejde med dags varsel. Imidlertid har ikke alle udenlandske statsborgere ret til ophold og arbejde på fuld tid, og de kan derfor ikke opfylde reglerne om rådighed.

I nyhedsbrevet er der indsat to oversigter over opholdsreglerne for henholdsvis statsborgere fra et andet EU/EØS-land eller Schweiz og deres familiemedlemmer uanset nationalitet, og for statsborgere fra såkaldte tredjelande (der ikke er omfattet af EU-reglerne).

Det bemærkes, at nyhedsbrevet ikke er en vejledning, og a-kasserne skal i tvivlstilfælde altid kontakte rette myndighed på området.

Nyhedsbrev om samspillet mellem arbejdsløshedsforsikringsloven og reglerne for ophold og arbejde i Danmark (pdf) (nyt vindue)