Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Partnerskab med virksomheder: ”Sammen om integration”

28-09-2015

Jobservice Danmark gør det let for jeres virksomhed at hjælpe flygtninge med at komme i arbejde.

På regeringens topmøde om integration på Marienborg blev der etableret et partnerskab med virksomheder om integration af flygtninge.

Alle virksomheder – store som små – kan være med i partnerskabet.

Målgruppen er flygtninge, som har fået asyl i Danmark og er omfattet af integrationsprogrammet.

Virksomheder, som vil gøre en særlig indsats for at ansætte flygtninge, kan henvende sig til Jobservice Danmark på tlf. 72 200 350 eller på mail jobservicedanmark@star.dk

Partnerskabet ”Sammen om integration”

Jobservice Danmark