Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ny bevilling på 5,1 mio. kr. til kurser over seks uger

21-01-2016

Jobcentrene kan nu søge om tilskud til kurser, der overstiger seks uger.

På Finansloven 2016 (konto 17.46.43.40) er der igen afsat en pulje på 5,1 mio. kr., hvorfra der kan ydes tilskud til jobcenterets køb af kurser på positivlisten, som indgår i et uddannelsesforløb, der overstiger en varighed på seks uger.

Jobcentrene har dermed mulighed for at få finansieret, at man bevilger dagpengemodtagere et uddannelsestilbud fra positivlisten, som supplerer et seks ugers jobrettet uddannelsesforløb.

Dagpengemodtageren kan tage første del af et uddannelsesforløb som seks ugers jobrettet uddannelse, og herefter kan puljen finansiere den del af forløbet, der overstiger seks uger, som et tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Puljen på de 5,1 mio. kr. udmøntes som en ansøgningspulje til kommunerne. Puljen administreres af Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Tilsagnet om tilskud bliver givet efter ”først til mølle”-princippet, og muligheden for at søge om midler fra puljen ophører, når der ikke er flere midler tilbage i puljen.

Kommunerne kan med midler fra puljen få dækket 100 pct. af driftsudgifterne til køb af de kurser på positivlisten, der overstiger en varighed på seks uger, jf. den landsdækkende positivliste for seks ugers jobrettet uddannelse.

Midlerne fra puljen gives som tilsagn til kommuner og udbetales samlet en gang årligt efter regnskabsaflæggelse.

Se den landsdækkende positivliste, og hent ansøgningsskema