Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ny bekendtgørelse fastsætter overgangsregler mellem positivlister for seks uger jobrettet uddannelse

11-01-2016

Håndteringen af overgangen mellem positivlister for seks ugers jobrettet uddannelse er fastsat i en ny bekendtgørelse og vejledning.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udsendt en ny bekendtgørelse og vejledning om seks ugers jobrettet uddannelse. Her fremgår det som noget nyt, at:

  • Når der udmeldes en ny positivliste, er det muligt at ansøge om et jobrettet kursus eller uddannelsesforløb fra tidspunktet for offentliggørelsen.
  • De personer, der på tidspunktet for offentliggørelsen af en ny positivliste har ansøgt om ét kursus eller ét uddannelsesforløb efter den eksisterende positivliste, har ret til dette, uanset at uddannelsen ikke fremgår af den nye positivliste, hvis de i øvrigt opfylder betingelserne. Det betyder, at der er perioder, hvor der er personer, der deltager i et kursus eller uddannelsesforløb efter en tidligere positivliste, mens andre personer deltager i et kursus eller uddannelsesforløb efter den nye positivliste.

Bekendtgørelsen træder i kraft 11. januar 2016.

Bekendtgørelsen om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige (nyt vindue) 

Vejledningen til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige (nyt vindue)

Ny positivliste

Den 11. januar 2016 offentliggør Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering en ny positivliste for seks ugers jobrettet uddannelse. Positivlisten er foreløbig og gælder indtil april 2016, hvor styrelsen forventer at offentliggøre en revideret positivliste for 2016. Styrelsen ser et potentiale for at skabe mere fleksibilitet i udbuddet af jobrettede uddannelser ved at supplere listen med flere forløb af en kortere varighed.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering forventer, at flere korte uddannelsesforløb vil – inden for rammerne af ordningen – kunne imødekomme efterspørgslen hos de ledige, der fx på grund af allerede opnåede erfaringer og kvalifikationer kun har behov for relativt hurtig og målrettet opkvalificering. Derfor revideres listen i løbet af årets først måneder og offentliggøres april 2016.

Den gældende positivliste, bekendtgørelsen og vejledningen