Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Rekruttering i fokus med ny kampagne

22-01-2016

Beskæftigelsesministeriet kører netop nu sammen med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering en kampagne, der skal få flere virksomheder og jobcentre til at indgå samarbejde om jobservice. Der er stor interesse fra alle sider.

Beskæftigelsesministeriet og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har iværksat en landsdækkende virksomhedskampagne, hvor ca. 4.000 virksomheder får besøg af jobcentre for at høre, hvad virksomhedernes behov er for jobservice. Heraf får 266 større virksomheder besøg for at høre om de muligheder, en jobserviceaftale fra Jobservice Danmark giver. Alle virksomhederne får også præsenteret mulighederne for at indgå i ”Sammen om integration”, som er en del af kampagnepakken.

Formålet med virksomhedsbesøgene er at understøtte, at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for, samt at øge jobcentrenes samarbejde med virksomhederne, så der bliver skabt et bedre match mellem ledige og virksomheder. Desuden er det et formål at øge virksomhedernes kendskab til de samlede muligheder for jobservice fra beskæftigelsessystemet.

Blandt virksomhederne er der en betydelig interesse for at få besøg. Der er i alt ca. 300 konsulenter fra jobcentrene og Jobservice Danmark, som er ude i landet og besøge virksomhederne. De første virksomhedsbesøg er godt i gang, og over 1.200 virksomheder har allerede fået besøg. Besøgene afholdes frem til april 2016.

På baggrund af de foreløbige erfaringer fra virksomhedskampagnen planlægger en række jobcentre nu selv at igangsætte lignende indsatser, hvor de tager ud og hører endnu flere virksomheder om deres behov.

Som et supplement til virksomhedskampagnen kørte Beskæftigelsesministeriet sammen med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i november og december måned en oplysningskampagne om Jobservice Danmark. Der er sendt breve til alle landets borgmestre og til direktørerne for 1.500 større virksomheder med opfordring om at bruge Jobservice Danmark og bidrage til den fælles vigtige opgave med at integrere flygtninge på arbejdsmarkedet. På Jobservice Danmarks LinkedIn-profil kører ligeledes en oplysningskampagne om Jobservice Danmarks servicetilbud målrettet virksomhederne.

Fakta om Jobservice Danmark

Jobservice Danmark giver virksomheder én indgang til beskæftigelsessystemet. Det er et supplement til jobcentrenes virksomhedsindsats, når virksomheder har brug for et samarbejde med flere jobcentre eller har svært ved at rekruttere arbejdskraft. Gevinsten for virksomhederne er en samlet og koordineret service fra hele beskæftigelsessystemet. Jobservice Danmark arbejder for at skabe et aktivt samspil mellem virksomheder, jobcentre og ledige.

Virksomheder kan få en jobserviceaftale, fx hvis en virksomhed er i vækst og skal åbne nye afdelinger og har behov for rekruttere nye medarbejdere. Det kan ske i samarbejder med jobcentre, a-kasser, Workindenmark og uddannelsesinstitutioner.

 

Jobservice Danmark

Fakta om kampagnen

Der er er stor opbakning fra jobcentrene til kampagnen, og hele 73 jobcentre deltager med egne virksomhedsbesøg om virksomhedernes muligheder for at få målrettet virksomhedsservice, mens alle jobcentre deltager i fælles virksomhedsbesøg om Jobservice Danmark.