Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Den aktive indsats virker også for langtidsledige

11-10-2016

Den aktive beskæftigelsesindsats påvirker ikke kun specifikt langtidsledige, men også nyledige, der vurderes at være i risiko for langtidsledighed.

Den aktive beskæftigelsesindsats virker og hjælper ledige i beskæftigelse, også langtidsledige. Det viser KORAs gennemgang af både dansk og international forskningslitteratur. Formålet med undersøgelsen er at skabe overblik over, hvilke indsatser der er evidens for virker for ledige, som er blevet langtidsledige, eller som er i risiko for langtidsledighed.

Reviewet peger på, at virksomhedsrettede indsatser virker. Både løntilskud og virksomhedspraktik øger beskæftigelsen for langtidsledige. Det var ikke muligt i reviewet at dele indsatserne op på offentligt og private tiltag.

Når man ser på indsatsen kurser, projekter og opkvalificering, dækker den over en lang række forskellige tiltag, herunder information om det lokale arbejdsmarked og hjælp til at skrive jobansøgninger. I reviewet finder forskerne stærk evidens for, at denne type indsats øger beskæftigelsen. Dette resultat adskiller sig fra, hvad man finder for ledige generelt, hvor nogle studier peger i en retning og andre i en anden.

Fastholdelseseffekten kontra indsatsens positive effekt

Når der ses positive effekter for langtidsledige, kan det skyldes, at der i de fleste studier ikke tages højde for fastholdelseseffekten under indsatsen, og derfor kender man ikke nettoeffekten.

Den positive effekt kan dog også skyldes, at fastholdelseseffekten under indsatsen er lille for netop denne gruppe ledige. Det betyder, at en positiv programeffekt dominerer en potentiel negativ fastholdelseseffekt. Reviewet kan ikke identificere, hvilken effekt der dominerer.

Tidlig indsats for nyledige, der risikerer langtidsledighed

Som noget nyt ser forskerne også på studier for profilerede langtidsledige, dvs. personer, som ikke er langtidsledige, men som ud fra en statistisk model vurderes at være i risiko for langtidsledighed. 

Det ene af studierne viser, at information om arbejdsmarkedet i form af en brochure øger beskæftigelsen. Det andet studie kombinerer information og personlig vejledning og finder større positive effekter på beskæftigelsen. Begge studier tyder på, at man godt kan forudsige og modvirke langtidsledighed ved en tidlig indsats for borgere, der er vurderet til at være i risiko allerede som

Litteraturreview – Effekten af indsatser for langtidsledige og ledige i risiko for langtidsledighed (pdf) (nyt vindue)