Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Undersøgelse: Tilfredshed med jobcentrene

10-10-2016

Selvom det fortsat kun er en mindre del af virksomhederne, der anvender jobcentrene, er der blandt de virksomheder, der samarbejder med jobcentrene, generelt en høj tilfredshed med samarbejdet.

Som en del af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings halvårlige rekrutteringsundersøgelse er virksomhederne siden efteråret 2013 blevet spurgt ind til deres samarbejde med jobcentrene og deres tilfredshed med den konkrete indsats.

Undersøgelsen fra foråret 2016 viser, at virksomhederne, som anvender jobcentrene, generelt er tilfredse med samarbejdet. 57 pct. af virksomhederne, der bruger jobcentrene, vurderer, at jobcentrene samlet har leveret en god indsats på tværs af de forskellige former for samarbejde (rekruttering, støttet beskæftigelse og fastholdelse af medarbejdere).

Samtidig fremgår det, at det fortsat er en mindre del af virksomhederne, der samarbejder med jobcentrene, men at virksomhedssamarbejdet er i fremgang – og at tilfredsheden også er steget siden den første undersøgelse i 2013.

Analyse: Virksomhedernes samarbejde med jobcentrene - og tilfredshed med jobcentrenes indsats (pdf) (nyt vindue)