Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Midlertidigt stop for den digitale tilmelding til 6 ugers jobrettet uddannelse

25-11-2016

Den digitale tilmelding til ordningen 6 ugers jobrettet uddannelse vil ikke være tilgængelig i foråret 2017 på grund af forventede regelændringer.

Det er forventet, at der 1. marts 2017 træder nye regler for ordningen 6 ugers jobrettet uddannelse i kraft som en konsekvens af udmøntning af Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser. I store træk vil de nye regler betyde, at ordningen åbner op for mere individuelt tilpassede og fleksible uddannelsesforløb for at kunne imødekomme arbejdsmarkedets behov.

I dag kan borgere, der er berettiget til at benytte ordningen, tilmelde sig via et modul på Min Side på Jobnet. Her kan de også følge status på deres ansøgning.

De nye regler har affødt et behov for at foretage ændringer af den digitale tilmelding på Jobnet.

Desværre er det ikke muligt at blive klar med de digitale ændringer samtidig med regelændringernes ikrafttræden. Derfor vil den digitale tilmelding ikke være tilgængelig fra 1. marts og indtil 19. juni 2017.

I den mellemliggende periode vil det være muligt at tilmelde sig kurser på ordningen via en blanket. Fra 1. marts vil Blanket AR237 derfor være klar i en tilrettet udgave og kunne downloades fra star.dk.