Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Udvidelse af målgruppe og tilskudsberettigede udgifter i puljen ’Udvikling i fleksjob’

04-11-2016

Der er foretaget mindre ændringer i målgruppesammensætningen og de tilskudsberettigede udgifter til puljen ’Udvikling i fleksjob’.

Puljen  ’Udvikling i fleksjob’ henvender sig til kommuner, som vil arbejde med en indsatsmodel, der  hjælper med at opnå progression for ledighedsydelsesmodtagere og personer ansat i fleksjob på op til ti timer ugentligt. Der er nu åbnet op for, at indsatsen også kan omfatte personer, der har et længere forløb på ledighedsydelse bag sig. Samtidig er de tilskudsberettigede udgifter udvidet til også at omfatte udgifter til sagsbehandling.

Ansøgningsskemaet er justeret i forlængelse af ændringerne.

Ansøgere, der ikke har været opmærksomme på ændringerne og derfor indsender en ansøgning i det tidligere skema, vil blive vurderet på lige fod med alle andre. Disse projekter vil ligeledes få mulighed for at foretage justeringer i målgruppen, i forbindelse med at der gives tilsagn om støtte fra puljen.

Der er ansøgningsfrist d. 22. november.

Puljen ’Udvikling i fleksjob’