Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

19 kommuner har fået tildelt støtte fra satspuljen ’Udvikling i fleksjob’

21-12-2016

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har givet tilsagn om puljestøtte til 19 kommunalt forankrede projekter, der skal arbejde med en indsatsmodel, der effektivt hjælper personer i fleksjobordningen med at opnå progression.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har givet tilsagn fra puljen ’Udvikling i fleksjob’ til 19 kommunalt forankrede projekter for i alt 28,5 mio. kr. I projektet skal kommunen arbejde med en indsatsmodel, der har til hensigt effektivt at hjælpe ledighedsydelsesmodtagere i fleksjob og personer ansat i fleksjob på op til ti timer ugentligt med at udvikle deres arbejdsevne. Projektet igangsættes i januar 2017 og afsluttes i juni 2018.

De valgte projekter har alle fokus på intensiveret opfølgning, inddragelse af virksomhedskonsulenter og progression, hvilket er omdrejningspunktet for indsatsmodellen. Herudover arbejdes der bl.a. i projekterne med udarbejdelse af informationsmateriale til brug for sagsbehandlere, intensive jobklubforløb for ledighedsydelsesmodtagere og månedlige besøg hos virksomhed og fleksjobansatte, der sikrer et løbende fokus på progression.