Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ændrede regler om fleksibel efterløn

22-12-2016

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udstedt en ændring af bekendtgørelse om fleksibel efterløn. Den vedrører udskydelsesreglen og optjening af skattefri præmie.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udstedte den 20. december 2016 bekendtgørelse nr. 1686 af 20. december 2016 om ændring af bekendtgørelse om fleksibel efterløn.

Ændringen sikrer, at bl.a. søgne-helligdage, supplerende feriedage efter § 8 i ferieloven og overenskomstmæssige fridage også efter 2. januar 2017 kan medregnes til opfyldelse af udskydelsesreglen og optjening af skattefri præmie.

Ændringen skal ses i sammenhæng med en ændring af bekendtgørelse om beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengeperiode, der træder i kraft den 2. januar 2017. Efter dennes ikrafttræden bliver søgne-helligdage, supplerende feriedage efter § 8 i ferieloven og overenskomstmæssige fridage ikke længere regnet med til opfyldelse af beskæftigelseskravet for ret til dagpenge.

Ændringen af bekendtgørelse om fleksibel efterløn træder i kraft den 2. januar 2017.

Bekendtgørelsen kan findes på www.retsinformation.dk (nyt vindue)