Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Fokus på forankring og udbredelse gavnede ni projekter, der skulle fremme beskæftigelsen for personer med handicap

21-12-2016

En evaluering af ni projekter under satspuljen ”Initiativer for personer med handicap 2013” viser, at tidlig fokus på forankring og udbredelse har været med til at kvalificere projektenes slutprodukter.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har fra satspuljen ”Initiativer for personer med handicap 2013” givet støtte til ni projekter, der havde til formål at fremme beskæftigelsen for personer med handicap. Støtten blev bl.a. givet til udvikling af nye metoder til at fastholde og bringe personer med handicap ind på arbejdsmarkedet.

En evaluering af de gennemførte projekter viser, at det gavner at have fokus på forankring og udbredelse allerede fra projektets start. Det skyldes, at det tidlige fokus sikrer en efterspørgsel på det produkt, som projektet udvikler, men også at der skabes relationer og netværk, som kan være med til at kvalificere det endelige produkt.

Selvom der var tale om midlertidig udviklingsstøtte til de ni projekter, er det kendetegnende for dem alle, at de er kørt videre efter projektperioden, selvom støtten er ophørt.

Læs evalueringsrapporten, og læs meget mere om de forskellige projekter