Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ny pulje til at understøtte implementeringen af uddannelsesløftet

09-12-2016

Med en uddannelsesambassadør får kommunerne mulighed for at arbejde målrettet med uddannelsesløftet til ufaglærte, forsikrede ledige

Med en ny pulje gives der tilskud til, at et antal jobcentre kan ansætte eller frikøbe en dedikeret uddannelsesambassadør i to år. Det sker for at støtte op om intentionen bag beskæftigelsesreformen og udmøntning af trepartsaftalen om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft.

Ansættelsen af lokale uddannelsesambassadører skal understøtte implementeringen af uddannelsesløftet. Formålet er, at flere ufaglærte ledige tager en erhvervsuddannelse og bliver faglærte med henblik på at opnå varig beskæftigelse.

Uddannelsesambassadørerne skal bl.a.:

  • sprede viden omkring uddannelsesløftet i jobcentret og understøtte de medarbejdere, som arbejder med målgruppen for uddannelsesløftet.
  • rådgive, vejlede og understøtte lediges motivation for opkvalificering.
  • være sparringspartner og rådgiver for jobcentrets ledelse i forbindelse med udarbejdelse af strategi for anvendelse af uddannelsesordningerne.
  • etablere og vedligeholde et godt samarbejde med VEU-centre, uddannelsesinstitutioner samt a-kasser omkring uddannelsesløftet.

I udvælgelsen af projekter lægges der bl.a. vægt på, at ansøger har ambitiøse og realistiske mål med projektet, og at projektet bliver prioriteret ledelsesmæssigt i jobcentrene.

Ansøgningsfristen er onsdag d. 21. december 2016 kl. 12.

Læs mere om puljen til uddannelsesambassadører på nedenstående link

Projekt Uddannelsesambassadører