Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Nyt lovforslag understøtter, at ledige får de kompetencer, som virksomhederne efterspørger

15-12-2016

Beskæftigelsesministeren har fremsat lovforslag, der udmønter trepartsaftalen på Beskæftigelsesministeriets område

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har den 14. december 2016 fremsat lovforslag L 97, der udmønter Aftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser (trepartsaftalen på Beskæftigelsesministeriets område).

Læs nyheden om lovforslaget på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside på nedenstående link

Lovforslag udmønter trepartsaftale om kvalificeret arbejdskraft (nyt vindue)

Læs lovforslaget på Folketingets hjemmeside på nedenstående link

Retsinformation.dk (nyt vindue)