Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Status på virksomheders rekruttering på det danske arbejdsmarked

12-12-2016

Langt hovedparten af virksomhederne i Danmark har ikke problemer med at rekruttere den ønskede arbejdskraft. Det viser en ny undersøgelse af situationen i efteråret 2016.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings undersøgelse af virksomhedernes rekrutteringssituation for efteråret 2016 giver et øjebliksbillede af rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked. Desuden beskriver undersøgelsen  omfanget og karakteren af manglen på arbejdskraft.

Undersøgelsen giver samlet set det billede, at de fleste (8 ud af 10) virksomheder, som har haft behov for at rekruttere, har fået den arbejdskraft, de søgte. Der er således ikke generelle rekrutteringsproblemer på det danske arbejdsmarked. Men inden for visse områder (fx bygge og anlæg samt jern og metal) melder virksomhederne om rekrutteringsudfordringer i forhold til især faglært arbejdskraft. Samlet set har rekrutteringssituationen ikke udviklet sig væsentligt i forhold til efteråret 2015.

Undersøgelsens hovedkonklusioner er:

  • 69 procent af landets virksomheder har i efteråret 2016 ikke haft behov for at rekruttere nye medarbejdere. Til sammenligning gjaldt det i efteråret 2015 for 68 pct. af virksomhederne.
  • Andelen af virksomheder, der har ansat nye medarbejdere, er aftaget fra 26 pct. af virksomhederne i efteråret 2015 til 24 pct. i efteråret 2016.
  • 7 procent af landets virksomheder har i efteråret 2016 oplevet udfordringer i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere. I efteråret 2015 var det ligeledes 7 pct.
  • I alt har 31 pct. af virksomhederne således i efteråret 2016 haft behov for at rekruttere, mod 33 pct. i efteråret 2015.

Benyttelse af rekrutteringsmuligheder

Blandt de virksomheder, der tilkendegiver udfordringer med at rekruttere, benytter meget få alle rekrutteringsmuligheder.

  • 4 ud af 10 virksomheder, der har rapporteret om forgæves rekrutteringer, finder ifølge undersøgelsen selv, at de kunne have gjort noget anderledes eller bedre for at besætte stillingen.
  • 3 ud af 4 stillinger, hvor virksomhederne har haft forgæves rekrutteringsforsøg, er kendetegnet ved at være en fast fuldtidsstilling indenfor normal arbejdstid. De resterende stillinger er enten tidsbegrænsede, deltidsstillinger, indebærer aften-, nat- eller weekendarbejde og/eller skiftende arbejdstider.
  • I 4 ud af 10 rekrutteringsforløb, hvor virksomheder har rapporteret om forgæves rekrutteringer, slog virksomheden stillingen op på Jobnet.
  • I knap hvert 4. rekrutteringsforløb, hvor virksomheder har rapporteret om forgæves rekrutteringer, tog virksomhederne kontakt til det kommunale jobcenter.
  • I knap hvert 10. rekrutteringsforløb, hvor virksomheder har rapporteret om forgæves rekrutteringer, tog virksomheden kontakt til en a-kasse/fagforening.
  • I knap 6 ud af 10 tilfælde, hvor virksomheder har rapporteret om forgæves rekrutteringer, gjorde virksomheden mindst én af de tre ting (opslag på Jobnet, kontakt til jobcenter eller til a-kasse/fagforening).

På landsplan har virksomhederne haft udfordringer med at rekruttere til 19.800 stillinger. Heraf er 15 procent efterfølgende blevet besat af en medarbejder med en anden profil end oprindeligt efterspurgt. De 19.800 stillinger svarer til ca. 0,7 procent af den samlede beskæftigelse i Danmark. I efteråret 2015 blev der registreret 18.000 forgæves rekrutteringer. Mellem 2006 og 2008 blev der til sammenligning registreret op til 70.000 forgæves rekrutteringer.

Der er omkring 800.000 jobåbninger årligt på det danske arbejdsmarked. Set i forhold til det samlede antal årlige jobåbninger på det danske arbejdsmarked udgør antallet af forgæves rekrutteringer på 19.800 således en begrænset andel.

Rekrutteringsundersøgelsen viser, at ledige og ledige job ikke altid finder hinanden. I efteråret 2016 gælder det oftest job som tømrer, programmør og systemudvikler, murer, kok og bygningsmaler.

Fakta om undersøgelsen

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har i efteråret 2016 gennemført en undersøgelse, hvor godt 14.200 virksomheder har svaret på, om de har haft problemer med at rekruttere nye medarbejdere. Virksomhederne repræsenterer ca. 39 pct. af landets samlede beskæftigelse.

Undersøgelsen: Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Efterår 2016 (pdf) (nyt vindue)