Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ny pulje til initiativer, der kan fremme mentorstøtte til udsatte unge

05-02-2016

Der er afsat 10,5 mio. kr. til projekter, der kan fremme mentorstøtte til udsatte unge, med henblik på at den unge påbegynder og fastholdes i en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Der er afsat bevilling til en ansøgning pulje, der skal understøtte udsatte gruppers kompetencer og parathed til at træde ind på arbejdsmarkedet på lige vilkår med andre. Bevillingen er et led i en aftale af oktober 2014 mellem den daværende regering (SR), SF, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015.

Ansøgningspuljen er målrettet projekter, der kan fremme mentorstøtte til udsatte unge for at støtte den unge i at påbegynde og fastholdes i uddannelse, der giver erhvervskompetencer.

Ansøgningsfristen er fredag den 11. marts kl. 12.00.

Læs om puljen "Indslusning på arbejdsmarkedet"