Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ny pulje til projekter, hvor udviklingshæmmede kommer i virksomhedsrettede kontanthjælps- og ressourceforløb

09-02-2016

Der er afsat 10,5 mio. kr. til projekter, der sikrer, at udviklingshæmmede kommer i virksomhedsrettede kontanthjælps- og ressourceforløb.

Som led i aftale af oktober 2014 mellem den daværende regering (SR), SF, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 er der afsat bevilling til en ansøgningspulje, der skaber rum til fysisk og psykisk handicappede på arbejdsmarkedet.

Ansøgningspuljen for 2016 er målrettet projekter, der sikrer, at udviklingshæmmede kommer i virksomhedsrettede kontanthjælps- og ressourceforløb.

Ansøgningsfristen er fredag den 4. marts kl. 12.00.

Udmelding af puljen "rum for udsatte på arbejdsmarkedet"