Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Nyt lovforslag om kontanthjælpsloft, 225 timers regel, ferie til uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere m.v.

04-02-2016

Beskæftigelsesministeren har i går foreslået, at der indføres et kontanthjælpsloft og en 225 timers regel, og at retten til ferie for uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere nedsættes fra fem til fire uger.

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen har den 3. februar 2016 lovforslag L 113 fremsat et lovforslag, der udmønter aftalen om Jobreform fase I. Lovforslaget har tre hovedelementer: Indførelse af et kontanthjælpsloft, en 225 timers regel og nedsættelse af retten til ferie for uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere fra fem til fire uger.

Regeringen (Venstre) og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti indgik den 18. november 2015 aftalen om ”Et kontanthjælpssystem hvor det kan betale sig at arbejde – Jobreform fase I”.

Formålet med at indføre et nyt kontanthjælpsloft og en 225 timers regel for modtagere af kontanthjælp m.v. (integrationsydelse og uddannelses- og kontanthjælp) er, at det bedre skal kunne betale sig for modtagere af kontanthjælp m.v. at komme ud på arbejdsmarkedet og blive selvforsørgende. Samtidig nedsættes retten til ferie fra fem til fire ugers ferie for uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere for at øge deres rådighed for arbejdsmarkedet.

Lovforslaget 1. behandles tirsdag den 9. februar 2016 og ventes at træde i kraft 1. april 2016. Det nye kontanthjælpsloft får virkning seks måneder senere den 1. oktober 2016 for både eksisterende og nye ydelsesmodtagere.

For 225 timers reglen gælder følgende overgangsordning for perioden 1. april 2016 og frem til 31. marts 2017:

  • Kommunen kan tidligst pr. 1. oktober 2016 lade integrationsydelse og uddannelses- og kontanthjælp nedsætte eller bortfalde som følge af 225 timers reglen.
  • I perioden fra 1. oktober 2016 til den 31. marts 2017 nedsættes eller bortfalder hjælpen, hvis ægteparret eller den ugifte person har modtaget hjælp i sammenlagt 1 år og ikke har haft 113 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 6 kalendermåneder.

Lovforslaget er på Folketingets hjemmeside (nyt vindue)

Aftalen er på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside (nyt vindue)