Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Økonomiske incitamenter hjælper ledige i beskæftigelse

14-03-2016

KORA har gennemgået litteraturen indenfor økonomiske incitamenter for at undersøge deres indvirken på lediges beskæftigelse.

Økonomiske incitamenter virker og hjælper ledige i beskæftigelse. Det viser en gennemgang af dansk og international litteratur på området. Formålet med undersøgelsen er at skabe overblik over, hvilke indsatser der er evidens for virker for ledige inden for forskellige målgrupper, bl.a. ledige som er enlige forsørgere, dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere.

Forskerne undersøgte fire typer af instrumenter der påvirker økonomiske incitamenter: jobpræmieringsordninger, forskellige typer af økonomiske sanktioner samt ændringer i hhv.  varigheden og størrelsen af ydelser.

Jobpræmieringsordninger dækker over, at de ledige kan få udbetalt en bonus, hvis de kommer i beskæftigelse. Resultaterne viser, at udbetaling af jobpræmier får flere i beskæftigelse, både blandt dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. De fleste studier undersøger ledige enlige forsørgere med udsigt til løn i den lave ende af lønskalaen, og jobpræmier virker også for denne gruppe.

Sanktioner kan pålægges ledige, der ikke overholder deres pligt til at stå til rådighed på arbejdsmarkedet, udebliver fra aktivering og lignende. Den fundne litteratur viser at sanktioner øger afgangen til selvforsørgelse (og i mange studier beskæftigelse) både for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, også selvom sanktionerne viser sig sjældent at blive håndhævet i praksis. Flere studier peger dog på, at job-match-kvaliteten ofte bliver værre ved sanktionering, og at den ledige derfor returnerer til ledighed. Begrebet job-match-kvalitet dækker over, om den lediges ønsker og evner matcher stillingen.

Gennemgangen af litteraturen viser desuden, at ydelsessystemets indretning har betydning for, hvor længe ledighedsforløb varer. Lavere ydelse og kortere ydelsesperiode forkorter ledighedsperioden.. Det gælder både for dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere.

Litteraturgennemgangen er afgrænset til at undersøge effekter af forskellige indsatser på beskæftigelsen. Dermed berører det ikke, hvordan de økonomiske incitamenter påvirker levevilkårene i bredere forstand for de ledige.

Økonomiske incitamenter i beskæftigelsespolitikken - En litteraturoversigt (pdf) (nyt vindue)