Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Keep up the good work – Ny kampagne fejrer virksomheders sociale ansvar

04-04-2016

Mange danske virksomheder tager socialt ansvar ved at hjælpe mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet i job. Den landsdækkende kampagne Keep up the good work vil over de næste to uger fejre de virksomheder, der gør en indsats.

Misbrug, psykiske problemer og begrænset arbejdsevne. Det er blot nogle af de udfordringer, som ledige på kanten af arbejdsmarkedet kæmper med, og de har brug for virksomheder, som tør give dem en chance, hvis de skal have foden inden for.

Det er mange virksomheder heldigvis også villige til, og de fortjener et skulderklap. Derfor sætter Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) fra i dag og de næste to uger fokus på de mange danske virksomheder, der tager et socialt ansvar, nedbringer ledigheden og sørger for, at der også i fremtiden er kvalificeret arbejdskraft. Det sker med kampagnen Keep up the good work.

Flere og flere danske virksomheder tager socialt ansvar

”Vores kampagne er den danske del af den fælles europæiske kampagne European Employers’ Day, hvor der i hele EU sættes fokus på at styrke samarbejdet mellem de offentlige arbejdsformidlinger og virksomhederne. Vi har valgt at fokusere på det gode samarbejde mellem de danske jobcentre og virksomhederne i arbejdet med at inkludere ledige på arbejdsmarkedet. Flere og flere virksomheder tager et socialt ansvar og hjælper udsatte ledige. Denne positive udvikling vil vi gerne hejse flaget for” siger Morten Binder, direktør for STAR.

Flere og flere virksomheder er med til at skabe rummelighed for mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. Ifølge SFI’s årbog over virksomhedernes sociale ansvar har en tredjedel af alle danske virksomheder en eller flere medarbejdere ansat i støttet beskæftigelse som fleksjob, skånejob, job med løntilskud eller noget helt fjerde. I 1998 var det blot hver tiende.

Kommuner landet over opfordres i kampagneperioden til at give et skulderklap til virksomheder i deres lokalområder, og 8. april danner Børsen i København rammen om et topmøde, hvor rekruttering af mennesker på kanten af arbejdsmarkedet er på dagsordenen.

Naturligt for virksomheder at tage ansvar

Topmødet er arrangeret af VirksomhedsnetværkCabi og Dansk Erhverv, og her deltager bl.a. beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V) samt en række organisationsfolk og virksomhedsrepræsentanter.

BRFkredit har gennem en lang årrække taget et socialt ansvar gennem fx indslusning af ledige, der er langt væk fra arbejdsmarkedet, og formand for BRF kredit, Sven Blomberg, finder det helt naturligt at virksomheder tager et socialt ansvar. Han er samtidig formand for VFSA – Virksomhedsforum for Socialt Ansvar, som består af erhvervsledere fra en række store virksomheder, der tager et stort samfundsansvar.

”Socialt ansvar giver mening og kan sagtens kobles med god forretning. Fra vores medlemsvirksomheder hører vi ofte, at det sociale ansvar blandt andet bidrager til højere medarbejdertilfredshed, bedre bundlinje, mere innovation - og dermed en bedre konkurrenceevne,” siger Sven Blomberg.

Mere information om kampagnen

Videns- og netværkshuset Cabi driver Keep up the good work-kampagnen for STAR, og på kampagnesitet kan du finde mere information om kampagnen:

Kampagnesitet keep up the good work (nyt vindue)

Her finder du også en casebank over gode eksempler på virksomheder, der på mange forskellige måder tager et socialt ansvar for deres medarbejdere. Fx gennem inkludering af udsatte ledige, mangfoldighed og integration samt trivsel på arbejdspladsen.

Følg også kampagnen på sociale medier under hashtaggene #keepupthegoodwork og #employersday