Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ny positivliste for seks ugers jobrettet uddannelse

29-04-2016

Positivlisten for seks ugers jobrettet uddannelse er udvidet med kortere uddannelsesforløb.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har offentliggjort en ny positivliste for seks ugers jobrettet uddannelse. Den nye liste er udvidet med uddannelsesforløb af en kortere varighed inden for handels- og kontorområdet, industriens område og transport- og serviceerhvervets område.

Styrelsen forventer, at de forbedrede muligheder for flere korte uddannelsesforløb kan imødekomme efterspørgslen hos ledige, der fx på grund af allerede opnåede erfaringer og kvalifikationer har behov for en særlig hurtig, målrettet opkvalificering.

Den landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse (pdf) (nyt vindue)

Læs mere om seks ugers jobrettet uddannelse på nedenstående link:

Seks ugers jobrettet uddannelse

Regionale positivlister til målrettet opkvalificering af ledige dagpengemodtagere

De otte regionale arbejdsmarkedsråd offentliggjorde 1. april de nye positivlister over uddannelser, som jobcentrene kan få tilskud til fra den regionale uddannelsespulje. Uddannelserne er målrettet områder på de regionale arbejdsmarkeder, hvor der aktuelt er eller forventes mangel på arbejdskraft i fremtiden.

Alle arbejdsmarkedsrådene har fokus på at gøre positivlisterne til et målrettet og anvendeligt værktøj. Derfor indeholder listerne de uddannelser og opkvalificeringsforløb, der forventes at have den største effekt i forhold til at skaffe virksomheder kvalificeret arbejdskraft og nedbringe ledigheden. Det er rådenes ambition, at positivlisterne medvirker til, at jobcentrene aktivt anvender netop de uddannelser, listerne indeholder, til at få ledige i beskæftigelse indenfor de områder, hvor der aktuelt er eller på sigt forudses rekrutteringsudfordringer.

Alle arbejdsmarkedsrådene har udarbejdet positivlisterne i tæt dialog med de relevante regionale aktører på området, herunder bl.a. uddannelsesinstitutioner, jobcentre og a-kasser, for at øge fokus på de reelle kompetencebehov.

Læs mere om den regionale uddannelsespulje på nedenstående link:

Den regionale uddannelsespulje

De regionale positivlister på arbejdsmarkedsrådenes hjemmesider (nyt vindue)