Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ny pulje til udbredelse af brobygning som førstevalg i kommunerne

20-04-2016

Erhvervsskoler og kommuner kan nu søge støtte til at implementere brobygningsforløb til unge uddannelseshjælpsmodtagere.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udbyder sammen med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet en ny pulje til udbredelse af brobygningsforløb. Puljen skal understøtte, at brobygningsforløb etableres og forankres i endnu flere kommuner, og at kommunerne anvender brobygning som førstevalg til unge, som er uddannelsesparate.

Projektet er et udbredelsesprojekt. Det er hensigten, at brobygningsmodellen skal føres videre, efter projektet er afsluttet.

Der kan blandt andet søges om støtte til frikøb af projektledere og tovholdere. Derudover får alle de projekter, der deltager, processtøtte i form af inspiration og sparring med henblik på at få det gode samarbejde op at køre.

Puljen til udbredelse af brobygning som førstevalg i kommunerne

Brobygning til uddannelse (nyt vindue)