Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Nyt koncept for nøgletal på beskæftigelsesområdet

07-04-2016

Et nyt koncept for nøgletal skal give kommunerne bedre mulighed for at videns- og erfaringsdele resultater i beskæftigelsesindsatsen.

Tirsdag d. 12. april 2016 lancerer Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering en rapport med et nyt nøgletalskoncept, som skal give kommunerne et lettilgængeligt overblik over de vigtigste nøgletal på beskæftigelsesområdet.

Rapporten vil indeholde nøgletal baseret på de sigtelinjer og implementeringsindikatorer for 2016, som styrelsen har særligt fokus på i implementeringen af reformer på beskæftigel-sesområdet. Rapporten indeholder også ministerens beskæftigelsespolitiske mål.

Nøgletalsrapporten vil give kommuner mulighed for at sammenligne egne resultater med andre relevante kommuner. Det vil give kommunerne bedre muligheder for at videns- og erfaringsdele og samtidig bidrage til at synliggøre resultaterne i kommunerne.

Rapporten vil bestå af en grundskabelon med figurer, der illustrerer de udvalgte nøgletal, og herefter tilføjes teksterne lokalt af fx jobcenteret til orientering af kommunalbestyrelsen. Rapporten vil løbende kunne hentes på www.jobindsats.dk, hvor den vil blive opdateret på månedlig basis.

Jobindsats.dk (nyt vindue)