Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Inspirationskatalog viser eksempler på, hvordan sygemeldte fastholdes i arbejde

04-05-2016

I et nyt inspirationskatalog kan kommunerne se eksempler på, hvordan man i forskellige kommuner arbejder med fastholdelse af sygemeldte.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har fået udarbejdet et mindre katalog med eksempler til inspiration for, hvordan man i kommunerne arbejder med at fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet.

Resultaterne af undersøgelsen består af 15 eksempler på arbejdet med fastholdelse af sygemeldte fra kommuner fordelt over hele landet. Eksemplerne drejer sig fx om:

  • Tilrettelæggelse af en fremrykket virksomhedsrettet indsats
  • Styrket dialog med virksomhederne om sygemeldte medarbejdere
  • Inddragelse af relevante fagområder, herunder praktiserende læger og andre sundhedspersoner
  • Anvendelsen af nye redskaber i forhold til at målrette fastholdelsesindsatsen
  • Kommunernes organisering af området.

Der er evidens for, at en virksomhedsrettet indsats, herunder brug af gradvis tilbagevenden til virksomheden, bidrager til et kortere sygefravær. Der er desuden evidens for, at dialog mellem den sygemeldte og arbejdsgiveren er med til at forkorte sygefraværet. Med reformen af sygedagpengesystemet er den virksomhedsrettede indsats derfor styrket.

Resultaterne af undersøgelsen: Fokus på jobcentrenes indsats for at fastholde sygemeldte

Kontakt

Arbejdsmarkedsfastholdelse

star@star.dk