Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Kommuner kan søge om at deltage i pilotprojektet Håndholdt Inklusion

03-05-2016

Kommuner kan nu søge om at deltage i pilotprojektet Håndholdt Inklusion, som skal sikre borgeren en tværfaglig udslusningsindsats i forbindelse med afsoning og varetægt.

Som led i satspuljeaftalen for 2015 er der afsat 19 mio. kr. til at gennemføre pilotprojektet Håndholdt Inklusion i perioden 2016-2019. I projektet bliver der i to kommuner etableret et intensivt samarbejde mellem Kriminalforsorgen og kommunen. Samarbejdet skal sikre borgeren en tværfaglig indsats under afsoning og varetægt , og når borgeren senere løslades.

Pilotprojektet har til formål at udvikle fælles metoder og arbejdsgange mellem kommunerne og Kriminalforsorgen, som kan styrke planlægningen og videndelingen myndighederne imellem.  Projektet adskiller sig fra den nuværende udslusningsindsats ved, at konsulenterne følger borgeren under hele indsættelsesperioden og i tiden efter løsladelse.

Pilotprojektet hører under Beskæftigelsesministeriet og Justitsministeriet.

Pilotprojektet Håndhold Inklusion