Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Bedre og mere brugbar kommunikation til kommuner og a-kasser om reformer på beskæftigelsesområdet

21-06-2016

Kommuner og a-kasser er helt centrale for, at de store reformer på beskæftigelsesområdet bliver implementeret og kommer til at virke. Derfor opprioriterer Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering nu kommunikationen om reformer på hjemmesiden star.dk/reformer. De nye reformsider imødekommer ønsker fra kommuner og a-kasser om opdateret viden, erfaringer og retningslinjer for, hvordan der skal arbejdes med reformerne i praksis.

Styrelsens hjemmeside er den mest anvendte kommunikationskanal i forhold til kommuner og a-kasser, som er de primære målgrupper for implementeringsarbejdet. Derfor får reformerne en mere fremtrædende plads på hjemmesiden, så kommunikationen bliver mere effektiv, professionel og brugbar. Samtidig giver reformsiderne et let tilgængeligt og samlet overblik for dem, der arbejder direkte med reformerne.

Det er vigtigt for os, at vores hjemmeside er en god kommunikationskanal for kommuner, jobcentre og a-kasser, siger direktør i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Morten Binder.

Det er styrelsens ambition, at reformsiderne bliver et samlingspunkt for de medarbejdere, der arbejder med reformerne, og at de finder siderne relevante og informative.

Kommuner og a-kasser efterspørger en klar, tydelig og effektiv kommunikation, og det forsøger vi at give dem nu. Jeg håber, der bliver taget godt imod de nye reformsider, siger Morten Binder.

Undersøgelser viser, at det er en fordel for reformimplementeringen i kommuner og a-kasser, når styrelsens reformsider indeholder:

  • reformernes intentioner
  • evidensbaseret viden
  • implementeringsmål
  • pjecer og andet materiale
  • netværksmøder
  • vejledninger og bekendtgørelser
  • spørgsmål/svar.

For at styrke kommuner og a-kasser i deres implementeringsarbejde har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering forsøgt at tage højde for

Reformer på beskæftigelsesområdet