Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

De fleste virksomheder kan skaffe ønsket arbejdskraft

16-06-2016

Langt hovedparten af virksomhederne har ikke problemer med at rekruttere den ønskede arbejdskraft. Det viser Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings undersøgelse af virksomhedernes rekrutteringssituation for foråret 2016.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation for foråret 2016. Undersøgelsen giver et øjebliksbillede af rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked og en indikation af omfanget og karakteren af manglen på arbejdskraft. Undersøgelsen viser en stigning i rekrutteringsudfordringerne, men fra et relativt lavt niveau.

Hovedkonklusionerne i undersøgelsen er:

  • 71 procent af landets virksomheder havde i foråret 2016 ikke haft behov for at rekruttere nye medarbejdere. I foråret 2015 gjaldt det for 76 pct. af virksomhederne.
  • I alt har 29 pct. af virksomhederne således i foråret 2016 haft behov for at rekruttere, mod 24 pct. i foråret 2015.
  • Andelen af virksomheder, der har ansat nye medarbejdere, er steget fra 19 pct. af virksomhederne i foråret 2015 til 23 pct. i foråret 2016.
  • 6 procent af landets virksomheder har i foråret 2016 oplevet udfordringer i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere. I foråret 2015 gjaldt det 5 pct. af virksomhederne.

Benyttelse af rekrutteringsmuligheder

Blandt de virksomheder, der tilkendegiver udfordringer med at rekruttere, benytter meget få alle rekrutteringsmuligheder. For virksomheder, der har rapporteret om forgæves rekrutteringsforsøg, viser surveyen, at:

  • 4 ud af 10 virksomhederne finder selv, at de kunne have gjort noget anderledes eller bedre for at besætte stillingen.
  • 3 ud af 4 stillingerne var en fast fuldtidsstilling indenfor normal arbejdstid. Resten af stillingerne var enten tidsbegrænsede stillinger, deltidsstillinger eller indebærer aften-, nat- eller weekendarbejde og/eller skiftende arbejdstider.
  • I knap halvdelen af rekrutteringsforløbene slog virksomheden stillingen op på Jobnet.
  • I hvert 4. rekrutteringsforløb tog virksomhederne kontakt til det kommunale jobcenter.
  • I hver 10. rekrutteringsforløb tog virksomheden kontakt til en a-kasse/fagforening.
  • I to tredjedele af tilfældene gjorde virksomheden mindst én af de tre ting: opslag på Jobnet, kontakt til jobcenter eller til a-kasse/fagforening.

På landsplan har virksomhederne haft udfordringer med at rekruttere til ca. 15.600 stillinger. Heraf er 13 procent efterfølgende blevet besat af en medarbejder med en anden profil end det, der oprindeligt blev efterspurgt. De 15.600 stillinger svarer til ca. 0,6 procent af den samlede beskæftigelse i Danmark. I foråret 2015 blev der registreret 11.900 forgæves rekrutteringer. Mellem 2006 og 2008 blev der til sammenligning registreret op til 70.000 forgæves rekrutteringer.

Der er omkring 750.000 jobåbninger  årligt på det danske arbejdsmarked. De 15.600 forgæves rekrutteringer udgør således en begrænset andel af det samlede antal årlige jobåbninger på det danske arbejdsmarked.

Rekrutteringsundersøgelsen viser, at ledige og ledige job ikke altid finder hinanden. I foråret 2016 gælder det oftest job som elektriker, tømrer, kok, programmør og systemudvikler.

Fakta om undersøgelsen

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har i foråret 2016 gennemført en undersøgelse, hvor godt 13.000 virksomheder har svaret på, om de har haft problemer med at rekruttere nye medarbejdere. Virksomhederne repræsenterer ca. 43 pct. af landets samlede beskæftigelse.

Undersøgelse: Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Forår 2016 (pdf) (nyt vindue)