Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Efter reform: Færre unge vender tilbage til kontanthjælpssystemet

02-06-2016

Før kontanthjælpsreformen var 34 procent af de unge tilbage i kontanthjælpssystemet et år efter, at de forlod det. I dag er tallet nede på 22 procent, og stadig flere unge forlader systemet til fordel for en uddannelse.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt, om unge kontanthjælpsmodtagere i højere grad tilgår og fastholdes i uddannelse efter kontanthjælpsreformen i 2014.

Med reformen blev kontanthjælpen erstattet med uddannelseshjælp for unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse. Uddannelseshjælp er en ydelse på SU-niveau og det er en betingelse for hjælpen, at den unge går i gang med en uddannelse. Før reformen gjaldt uddannelseskravet kun unge under 25 år.

Analysen viser, at færre unge vender tilbage til kontanthjælpssystemet efter reformen. I dag er kun 22 procent af de unge tilbage i kontanthjælpssystemet efter et år. Før reformen var tallet 34 procent.

Analysen viser også, at flere unge, der afgår fra uddannelseshjælp, begynder på en uddannelse efter reformen og fastholdes i uddannelsen. I dag er 44 procent af de unge fortsat i gang med uddannelsen efter et år. Før reformen var tallet 37 procent.

Analysen: Flere unge fra kontanthjælp tilgår og fastholdes i uddannelse (pdf) (nyt vindue)