Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Lovforslag L181 er vedtaget i Folketinget

03-06-2016

Folketinget har vedtaget Lovforslag L181 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love og om ophævelse af lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere og lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret.

Folketinget har ved tredjebehandling d. 3. juni 2016 vedtaget lovforslag L181 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love og om ophævelse af lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere og lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret.

Loven udmønter Aftale om et tryggere dagpengesystem og Aftale om supplerende dagpenge og overskydende timer.

Loven træder i kraft den 2. januar 2017. De elementer, der kræver omfattende it-tilpasninger, træder dog først i kraft den 1. juli 2017, og visse forligsbundne elementer sættes i kraft af beskæftigelsesministeren efter et folketingsvalg.

Lovforslaget som vedtaget ved tredjebehandlingen på Folketingets hjemmeside (nyt vindue)

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har oprettet en side om dagpengereformen på styrelsens hjemmeside, hvor a-kasserne og andre interessenter kan følge arbejdet med at understøtte implementeringen af reformen:

Dagpengereformen