Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ny vejledning om koordineret, tværgående virksomhedsservice

28-06-2016

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet en vejledning, der giver anbefalinger til, hvordan jobcentrene kan levere en koordineret service til virksomhederne, når en virksomhed henvender sig med ønske om at rekruttere til ordinær eller støttet beskæftigelse.

Mange jobcentre er allerede godt i gang med at samarbejde på tværs af kommunegrænser om at skaffe virksomhederne den arbejdskraft, som de efterspørger. Vejledningen bygger derfor på jobcentrenes gode eksempler på tværkommunalt samarbejde. Vejledningen er lavet på baggrund af en ny bestemmelse i Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., der forpligter jobcentrene til at samarbejde tværkommunalt. Du kan læse vejledningen her:

Vejledning om koordineret tværkommunal virksomhedsservice (nyt vindue)