Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Opstartsevaluering giver status på kommunernes implementering af sygedagpengereformen

10-06-2016

En opstartsevaluering af sygedagpengereformen peger på, at kommunerne er kommet godt i gang med reformen, men at der fortsat er dele af reformen, som endnu ikke er fuldt implementeret.

Sygedagpengereformen er blevet evalueret for at tilvejebringe  et tidligt billede af, hvordan reformen er blevet implementeret i kommunerne.

Opstartsevalueringen er delt op i en kvantitativ og en kvalitativ del.  Den kvantitative del baserer sig på registerdata og er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering . Den kvalitative del er udarbejdet af Deloitte og baserer sig på spørgeskemaundersøgelser med jobcentre og virksomheder, interview med jobcentre, praktiserende læger og sygemeldte samt en gennemgang af en række sygedagpengesager.

Evalueringen viser bl.a., at indsatsen er blevet mere virksomhedsrettet, og at den nye trappemodel for iværksættelse af virksomhedsrettet indsats anvendes i høj grad. Evalueringen peger dog samtidig på, at der er mange sager, hvor der ikke

Kvantitativ evaluering af sygedagpengereformen (pdf) (nyt vindue)

Opstartsevaluering af sygedagpengereformen (pdf) (nyt vindue)