Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Sammen om integration – virksomheder viser vej

14-06-2016

En ny hjemmeside med gode eksempler, information og fakta skal få flere virksomheder til at tage del i arbejdet med at integrere nytilkomne flygtninge.

"Sammen om integration" er et initiativ, som er skabt af regeringen sammen med en række virksomheder på et topmøde om integration på Marienborg i september 2015.

Som led i initiativet er der lanceret en ny hjemmeside:

Sammen om integration (nyt vindue)

Her kan virksomheder og kommuner finde inspiration, vejledning og fakta om de forskellige virksomhedsrettede tilbud til flygtninge og familiesammenførte.

Målet er, at virksomhederne får glæde af hinandens erfaringer, så flere nytilkomne flygtninge og familiesammenførte får mulighed for hurtigt at komme ud på en virksomhed.

Den nye hjemmeside har fx konkrete cases med vellykket match mellem virksomhed og flygtning. Den har også fakta om de nye initiativer fra trepartsaftalen om integration: den nye Integrationsgrunduddannelse (IGU) på to år og bonus på op til 40.000 kr. til de virksomheder, der tilbyder en IGU-stilling eller en ordinær ansættelse.

Virksomheder og jobcentre kan bidrage

Integration sker blandt gode kolleger, og både virksomheder og jobcentre kan bidrage.

Virksomhederne kan bidrage ved at åbne døre for flygtninge og dele erfaringer med andre. Der er allerede mange virksomheder med i ”Sammen om integration”, og de har stillet næsten 1.000 virksomhedspladser til rådighed.

Jobcentrene kan bidrage ved at støtte op om kampagnen lokalt ved at bruge informationsmaterialet og øge samarbejdet mellem jobcentret og virksomheder i kommunen. Det er en fælles indsats, og kommunens  gode samarbejde og kendskab til virksomhederne spiller en afgørende rolle for at få det til at lykkes.

Alle virksomheder, store som små, har mulighed for at være med i virksomhedspartnerskabet Sammen om integration. På den måde kan de gå foran, skabe synlighed og inspirere flere virksomheder til at følge efter og tage