Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) er klar til brug

01-07-2016

Integrationsgrunduddannelsen er trådt i kraft, læs mere om IGU, nyt om kompetenceafklaring af flygtninge, og hvordan kommuner kan understøtte flygtninge i at få CV på Jobnet.

Aftale om IGU

Virksomheder kan fra den 1. juli 2016 ansætte flygtninge på den nye Integrationsgrunduddannelse (IGU). Formålet med IGU er at øge integrationen af flygtninge på det danske arbejdsmarked.

På uibm.dk/arbejdsomrader/Integration/integrationsgrunduddannelsen findes mere information om IGU. Her findes også aftaleblanket og skabelon for undervisningsplanen. I starten af 2017 vil det være muligt at registrere IGU digitalt via Vitas.

Slå IGU job op på Jobnet

IGU job kan slås op på Jobnet, så IGU job er synlige for bl.a. flygtninge og jobcentre. Både virksomheder og jobcentre kan slå de ordinære IGU job op på Jobnet.

I IGU jobannoncen på Jobnet skal IGU indsættes i overskriften, så IGU jobannoncerne nemt kan søges frem, og så det fremgår tydeligt i et søgeresultat over ledige stillinger, at der er tale om et IGU job. Eksempelvis kan arbejdsgivere og jobkonsulenter oprette jobannoncer med titel: ”IGU: xx søges til xx”. Derudover følges blot den normale arbejdsgang for oprettelse af jobannoncer.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har lagt en besked på Jobnet med information om IGU jobannoncer til arbejdsgivere.

Tidlig screening og kompetenceafklaring af flygtninge

Regeringen, KL og arbejdsmarkedets parter er enige om, at der skal ske en tidlig og effektiv integrationsindsats.  Det fremgår af toparts- og trepartsaftalerne, at der allerede i asylfasen skal ske en bedre og mere ensartet screening af flygtninges og familiesammenførtes formelle og uformelle kompetencer, og at overgivelsen af information fra asylfasen til kommunen skal forbedres. Desuden skal der ske en hurtigere og mere jobrettet kompetenceafklaring i kommunerne, når kommunerne modtager flygtninge og familiesammenførte. Kommunernes kompetenceafklaring skal bygge videre på den tidlige screening.

Udlændige-, Integrations- og Boligministeriet og Beskæftigelsesministeriet arbejder med udmøntning af aftalerne.

Digitalt overdragelsesskema

Der er udarbejdet et overgivelsesskema, som stilles til rådighed for alle landets asyloperatører via deres fælles it-system LetAsyl. Overgivelsesskemaet, er udarbejdet med afsæt i, hvordan CV på Jobnet ser ud.

Overgivelsesskemaet går i luften den 1. august 2016, og kommunerne vil ved overgivelsen af en flygtning modtage skemaet som et digitalt papir, en PDF til den koordineringsansvarlige forvaltning i kommunen. Det er jobcenterets opgave, at arbejde videre med en grundigere kompetenceafklaring og kvalitetssikre oplysningerne, så de kan indgå i et egentligt CV på Jobnet.

Formålet med skemaet er særligt at sikre, at der i asylfasen sker en bedre og mere ensartet screening af flygtninges formelle og uformelle kompetencer, så flygtninges fremtidige mulighed for beskæftigelse øges. Det skal skabe grundlag for bedre match mellem flygtninge og arbejdsmarkedet.

Der bliver arbejdet videre med digitaliseringen af informationsudvekslingen. Det er hensigten, at der i løbet af 2017 udvikles en automatisk overførsel af informationer fra overgivelsesskemaets direkte til Jobnets CV. Her vil informationer lande som et udkast til CV, der skal arbejdes videre med, og verificeres inden det bliver søgbart for arbejdsgivere.

Der er desuden igangsat et arbejde, hvor det undersøges, hvordan et landsdækkende kompetenceafklaringsværktøj kan se ud, så det spiller samme med den tidlige screening og medvirker til at bringe den enkeltes kompetencer hurtigt i spil på det danske arbejdsmarked. I den forbindelse afdækkes eksisterende kompetenceafklaringsværktøjer for flygtninge.

Udfyldning og udsøgning af CV på flygtninge

Jobcentret kan opfordre flygtninge til at udfylde et CV på Jobnet, så der sikres det bedst mulige grundlag for en digital udsøgning efter egnede flygtninge både fra det enkelte jobcenter og på tværs af flere jobcentre. Udfyldelse af CV-oplysninger i Jobnet er en forudsætning for, at jobcentrene kan udsøge flygtninge på tværs af kommunegrænser.

Når den enkelte flygtning skal udfylde et CV, kan jobcentret via funktionen medbetjening understøtte indtastning af CV’et. Selve CV’et udfyldes på baggrund af overgivelsesskemaet, som kommunen får overleveret fra asyloperatøren.

Til august 2016 kommer en pixi-vejledning om, hvordan kommunen kan anvende overgivelsesskemaet til udarbejdelse af CV på Jobnet via medbetjening med flygtningen. Formålet med pixi-vejledningen er, at gøre hver enkelt kommune opmærksom på, hvor kompetenceoplysningerne foreligger fra asylsystemet, og hvordan disse oplysninger bruges til udarbejdelse af CV.

Med medbetjening menes der, at en sagsbehandler sidder ved en PC og sammen med borgeren udfylder CV på Jobnet. Borgeren skal selv logge ind, hvilket kræver Nem-ID eller brugernavn/ adgangskode, hvis borgeren tidligere har været logget ind og har oprettet nem adgang til Jobnet.