Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ny pulje til Særlig Tilrettelagt Virksomhedsforløb

08-07-2016

Med pulje til Særlig Tilrettelagt Virksomhedsforløb (STV) får kommunerne mulighed for at arbejde målrettet med implementering af den virksomhedsrettede indsats overfor udsatte grupper

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udbyder ny pulje til Særlig Tilrettelagt Virksomhedsforløb. Formålet med puljen er at understøtte, at flere kommuner implementerer en virksomhedsrettet indsats overfor udsatte grupper. Puljen har fokus på den interne organisering i jobcenteret, samarbejdet med virksomhederne og den konkrete indsats for borgerne. Projekterne skal understøtte, at flere udsatte borgere får et virksomhedsforløb med målet om et ordinært job og dermed øger deres fremtidige jobmuligheder.

Da projektet er et implementeringsprojekt er formålet desuden, at den virksomhedsrettede indsats for udsatte borgere videreføres efter projektets afslutning.

Der kan søges om støtte til løn til projektleder og virksomhedskonsulenter. Derudover får alle de deltagende projekter løbende processtøtte og faglig opkvalificering. Formålet med processtøtten er at sikre, at kommunerne kommer godt i gang, har kontinuerlig fremdrift i implementeringen af den virksomhedsrettede indsats, samt at indsatsen bliver forankret efter endt projektperiode.

Puljen til Særlig Tilrettelagt Virksomhedsforløb