Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Nye retningslinjer om kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen

05-07-2016

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet bekendtgørelse og vejledning om kontanthjælpsloftet samt en guide til undtagelsen fra 225-timersreglen.

Kommunerne og Udbetaling Danmark er allerede godt i gang med at implementere Jobreform fase I, dvs. kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen. De nye regler kan få betydning for borgernes ydelser fra 1. oktober 2016. Styrelsen har udstedt retningslinjer til brug for myndighedernes administration af de nye regler:

  • Bekendtgørelse til kontanthjælpsloftet indeholder nærmere regler dels for beregning og nedsættelse af hjælp i forbindelse med kontanthjælpsloftet, dels om fordeling af opgaver mellem kommunerne og Udbetaling Danmark.
  • Vejledningen til kontanthjælpsloftet gennemgår de centrale elementer i administrationen af kontanthjælpsloftet.
  • Guiden til undtagelsen fra 225-timersreglen skal hjælpe kommunerne med at afklare, hvilke målgrupper der er omfattet af undtagelsesbestemmelsen til 225-timersreglen.

Du kan læse de nye retningslinjer her på følgende link:

Love, bekendtgørelser og vejledninger til Jobreform fase I