Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ny analyse af udenlandske statsborgeres beskæftigelse fordelt på brancher og arbejdsfunktioner

20-09-2016

En ny analyse viser, at udenlandske statsborgere udgør en markant andel af den samlede beskæftigelse inden for tre brancher med løbende rekrutteringsproblemer og en høj andel ufaglærte.

De senere års stigning i antallet af udenlandske statsborgere på det danske arbejdsmarked rejser naturligt spørgsmålet, inden for hvilke brancher de udenlandske statsborgere er beskæftiget, og hvilke arbejdsfunktioner de varetager. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har derfor foretaget en mindre analyse af udenlandske statsborgeres beskæftigelse fordelt på brancher og arbejdsfunktioner.

Analysen viser, at den udenlandske arbejdskraft udgør en markant andel af den samlede beskæftigelse særligt inden for tre brancher:

  • landbrug, skovbrug og fiskeri
  • hoteller og restauranter
  • rejsebureau, rengøring og anden operationel service.

De tre brancher er karakteriseret ved en relativt høj andel ufaglærte og en høj jobomsætning. Brancherne har også løbende rekrutteringsproblemer, dvs. en forholdsvis høj andel forgæves rekrutteringer i forhold til beskæftigelsen inden for branchen.

Den udenlandske arbejdskraft arbejder inden for et bredt spektrum af arbejdsfunktioner. Men fordelingen på arbejdsfunktioner adskiller sig fra fordelingen blandt danske statsborgere. Fx var 27 pct. af de udenlandske statsborgere beskæftiget med ”Andet manuelt arbejde” i marts 2015, mens det samme gjaldt for 9 pct. af de danske statsborgere. Tilsvarende var en lavere andel (33 pct.) af de udenlandske statsborgere i marts 2015 beskæftiget inden for ledelsesarbejde og arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau eller mellemniveau, sammenlignet med de danske statsborgere, hvor andelen var 46 pct.

Analyse: Udenlandske statsborgeres beskæftigelse på brancher og arbejdsfunktioner