Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ny inspiration til den jobrettede samtale

07-09-2016

Praksisark giver ledere og medarbejdere i jobcentre ny inspiration til, hvordan samtalen med borgeren kan blive endnu mere jobrettet.

I forbindelse med projekt Jobrettet Samtale har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udarbejdet syv praksisark. I arkene kan ledere og medarbejdere finde viden om og redskaber til, hvordan der kan bringes mere kvalitet og mere jobfokus ind i samtalerne, så borgernes vej til job bliver kortere.

Der er udarbejdet et ark til hvert af disse syv emner:

  1. Den jobrettede samtale – introducerer til ark 2-7
  2. Samtaleteknikker
  3. Arbejdsmarkedsviden
  4. Selvbooking
  5. Joblog
  6. Aktionslæring
  7. Ledelse.

Arkene er bygget op med redskaber, tjeklister, citater, tips og fakta ud fra 16 jobcentres erfaringer i projekt Jobrettet Samtale.

Ud over praksisarkene er der god inspiration at hente i Metode- og samtalehåndbøgerne, som også er udviklet i forbindelse med projekt Jobrettet Samtale.

Praksisarkene og håndbøgerne kan printes ud og bruges i det daglige arbejde med at skabe jobfokus hos borgerne.

Læs mere om jobrettede samtaler, og download praksisarkene og håndbøgerne på nedenstående link

Jobrettede samtaler

Projektet bredes ud

Erfaringerne fra projekt Jobrettet Samtale skal udbredes til andre kommuner og målgrupper, sådan at endnu flere ledige får jobrettede samtaler. Der iværksættes derfor et spredningsprojekt omkring samtaler med målgrupperne jobparate kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige. Til dette projekt er afsat 34,3 millioner kr. Puljen forventes udmeldt i slutningen af september 2016.