Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Den regionale uddannelsespulje viser gode resultater

09-01-2017

Der er gennemført knap 10.000 uddannelsesforløb under den regionale uddannelsespulje fra 1. januar 2015 til 1. september 2016.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet en opgørelse over brugen af den regionale uddannelsespulje, fra puljen blev oprettet 1. januar 2015 og frem til 1. september 2016. Opgørelsen giver også en arbejdsmarkedsstatus for dagpengemodtagere, der har deltaget i uddannelsesforløb under puljen, hhv. tre og seks måneder efter endt uddannelsesforløb.  Opgørelsen viser, at der er registreret knap 10.000 afsluttede uddannelsesforløb i løbet af perioden, og at næsten fire ud af ti ledige er kommet i job, tre måneder efter at de har afsluttet forløbet.

Afgangsopgørelse for uddannelsesforløb under den regionale uddannelsespulje (pdf) (nyt vindue)

Der er ikke tale om en effektmåling, idet afgangen til beskæftigelse eller uddannelsesforløb i denne opgørelse ikke udelukkende kan henføres til deltagelsen i uddannelsesforløbet. Afgang til beskæftigelse og uddannelse påvirkes af en lang række øvrige faktorer såsom arbejdsmarkedshistorik og uddannelse, som der ikke er taget højde for i den aktuelle opgørelse. 

Beskæftigelsesministeriet planlægger at få lavet en egentlig effektmåling af den regionale uddannelsespulje i løbet af 2017.

Den regionale uddannelsespulje har til formål at give flere dagpengemodtagere mulighed for at tage et kort og erhvervsrettet uddannelsesforløb. Med beskæftigelsesreformen blev der afsat 100 mio. kr. årligt til puljen.

Den regionale uddannelsespulje

De otte RAR-områders positivlister for den regionale uddannelsespulje (nyt vindue)