Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Der er udstedt fire bekendtgørelser om efterløn i forbindelse med dagpengereformen

04-01-2017

Som følge af Aftale om et tryggere dagpengesystem udsteder Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fire bekendtgørelser, som tilpasser reglerne om efterløn til det nye dagpengesystem.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har den 2. januar 2017 udstedt følgende bekendtgørelser, som tilpasser reglerne om efterløn til det nye månedsbaserede dagpengesystem:

Bekendtgørelse nr. 1 af 2. januar 2017 om ret til efterløn for medlemmer, der har haft forsikrings- eller beskæftigelsesperioder i udlandet, i Grønland eller på Færøerne (nyt vindue)

Bekendtgørelse nr. 2 af 2. januar 2017 om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn (nyt vindue)

Bekendtgørelse nr. 3 af 2. januar 2017 om fradrag i efterløn (nyt vindue)

Bekendtgørelse nr. 4 af 2. januar 2017 om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. (nyt vindue)

Det bemærkes, at bekendtgørelse nr. 2 af 2. januar 2017 om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn sammenskriver bestemmelser fra bekendtgørelse om fleksibel efterløn med bestemmelser fra bekendtgørelse om udbetaling af efterløn til personer, der bor eller arbejder i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz. Endvidere fastsættes særlige regler om beregning af efterløn til personer, der opbruger retten til dagpenge efter det 50. år og inden efterlønsalderen.

Bekendtgørelse nr. 3 af 2. januar 2017 om fradrag i efterløn indeholder bestemmelser, der er taget fra bekendtgørelse om fleksibel efterløn.

Bekendtgørelse nr. 4 af 2. januar 2017 om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. pr. 1. juli 2017 sammenskriver bestemmelser fra bekendtgørelse om fleksibel efterløn med bestemmelser fra bekendtgørelse om udbetaling af skattefri præmie under den fleksible efterlønsordning.

Opdelingen i de tre bekendtgørelser er sket for at give en bedre tematisk sammenhæng af reglerne om efterløn.

De fire bekendtgørelser træder i kraft den 1. juli 2017. Samtidig med ikrafttrædelsen ophæves bekendtgørelse om fleksibel efterløn, bekendtgørelse om udbetaling af efterløn til personer, der bor eller arbejder i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz og bekendtgørelse om udbetaling af skattefri præmie under den fleksible efterlønsordning.